REHABILITACJA NIEMOWLĄT I DZIECI / DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

„Nie uczymy ruchów, ale czynimy, aby były możliwe.” K.B. Bobath

Rehabilitacja

Podczas spotkań terapeutycznych pracuję z dziećmi nad ich prawidłowym rozwojem ruchowym. Specjalizuję się w diagnostyce i rehabilitacji niemowląt i dzieci z:

  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • uszkodzeniem nerwów obwodowych (splot ramienny, nerw strzałkowy i inne)
  • zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego (z.r.p.o.) u niemowląt
  • zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • asymetrią
  • opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego
  • kręczem szyi (asymetrycznym ustawieniem głowy)
  • wadami postawy ciała u dzieci w różnym wieku
  • rozszczepem kręgosłupa
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi

Podczas rehabilitacji dobieram indywidualnie do każdego pacjenta metodę terapii, kierując się przede wszystkim rodzajem zaburzenia, możliwościami rehabilitacji ze strony rodziny oraz zaleceniami lekarzy specjalistów.