REHABILITACJA NIEMOWLĄT I DZIECI / DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

„Nie uczymy ruchów, ale czynimy, aby były możliwe.” K.B. Bobath

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna ma na celu ocenę prawidłowego rozwoju niemowlęcia. Ocenie takiej poddaje się każde dziecko, którego zachowanie lub codzienna aktywność ruchowa wzbudza w rodzicach niepokój o jego prawidłowy rozwój. Konsultacje neurorozwojowe pozwalają zapobiegać poważnym problemom ruchowym dziecka w późniejszym czasie.

Jeśli dziecko jest już starsze, warto wybrać się do fizjoterapeuty aby ocenić prawidłowość postawy, a w razie problemów rozpocząć indywidualnie dobraną terapię.